Rèm châu Âu RCC02

Liên hệ

Rèm châu Âu RCC02 hướng đến một phong cách cổ điển mang âm hưởng của phương tây. Nét cổ điển đặc trưng của người phương tây được chúng tôi thể hiện rõ ràng qua mẫu rèm này.