Công trình rèm cửa đường Xuân Diệu quận Tân Bình

Thái Tuấn nhận thi công công trình rèm cửa đường Xuân Diệu quận Tân Bình, [...]