Màn cuốn chống nắng trường học quận Tân Bình

Công trình do Rèm Thái Tuấn thi công màn cuốn chống nắng trường trung học [...]