Rèm cửa tổ ong là gì?

Rèm cửa tổ ong là gì? Rèm tổ ong hay còn gọi là mành tổ [...]