Thi công rèm nhà chú bé Năm ở Thốt Nốt thành phố Cần Thơ

Thi công rèm nhà chú bé Năm ở Thốt Nốt thành phố Cần Thơ do rèm cửa Thái Tuấn tư vấn thiết kế vào tháng 12 năm 2018, công trình nhanh chóng được nghiệm thu sớm hơn dự kiến.

Những hình ảnh thi công rèm nhà chú bé Năm ở Thốt Nốt thành phố Cần Thơ

Thi công rèm nhà chú bé Năm ở Thốt Nốt thành phố Cần Thơ

Thi công rèm nhà chú bé Năm ở Thốt Nốt thành phố Cần Thơ

Thi công rèm nhà chú bé Năm ở Thốt Nốt thành phố Cần Thơ
Thi công rèm nhà chú bé Năm ở Thốt Nốt thành phố Cần Thơ

Thi công rèm nhà chú bé Năm ở Thốt Nốt thành phố Cần Thơ

Thi công rèm nhà chú bé Năm ở Thốt Nốt thành phố Cần Thơ

Thi công rèm nhà chú bé Năm ở Thốt Nốt thành phố Cần Thơ

Thi công rèm nhà chú bé Năm ở Thốt Nốt thành phố Cần Thơ

Thi công rèm nhà chú bé Năm ở Thốt Nốt thành phố Cần Thơ | thi công rèm cửa Cần Thơ

Rate this post
Bài viết liên quan